Bachové esencie Rescue k prekonaniu krízy počas pôrodu

Moment v pôrode, keď si povie žena, že takéto niečo ešte v živote nezažila. Niečo tak silné, silnejšie ako ona, nad čím nemá úplnú kontrolu, niečo, čo bolí a najradšej by to mala hneď za sebou. Ale prekonanie tejto fázy je pre mňa osobne vždy tou najposilňujúcejšou na celý život. To sa nevyrovná ani zdolaniu najvyššej hory, je to výkon, aký telo podá po zabehnutí maratónu. A my to zvládneme! Ja som o Bachových kvetoch počula na seminári so Zuzkou Štromerovou, českou pôrodnou asistentkou a úplne som na ne zabudla, keď som sa pripravovala na pôrod. Svoj vrchol som zvládla klasickým prístupom: nad čím nemám moc, tomu sa poddám. Úplne som sa odovzdala pôrodnému procesu. Bolo zábavné, že mimo kontrakcií bola som v realite akú bežne poznáme, ale keď prišla silná kontrakcia, zobrala si ma na prechádzku do astrálu a to boli zážitky:)
Ale nezažila som krízu, že by som sa chcela pred pôrodom skryť, že by som sa chcela vzdať. Je to však možné a v takom prípade má pani Štromerová naporúdzi aj tieto kvapky. Vo svojej brožúrke Porod doma o nich píše:

Porodní proces je z velké části ovlivněn
psychikou rodící ženy. Je to takové
„zkouškové období“. I když některé ženy
tvrdí, že se ničeho během porodu nebojí,
že normální porodní proces je to, co považují
za nejsprávnější, jejich nejrůznější
obavy se mohou skrývat kdesi hluboko
uvnitř. Svému okolí dokážou namluvit
cokoli, ale sobě ne. A právě při porodu,
především v běhu porodu, mohou tyto
různé obavy, úzkosti, překážky z doby
současné či minulé, vyjít na povrch
a každá svým způsobem porod blokovat.
Někdy je největší překážkou hladkého
porodu to, že žena o celé události příliš
přemýšlí nebo se snaží svou myslí porodní
proces popohnat. Ve všech zmíněných
případech se osvědčilo použití tzv. kapiček
první pomoci, jedné z Bachových
květinových esencí. Je dobré, aby si
nastávající maminka nakapala 4 kapky
esence do sklenky vody a pozvolna je
vypila. V případě výrazné úzkosti nebo
pocitu napětí je dobré nakapat 4 kapičky
rovnou pod jazyk. Kapičky napomohou
vnitřní harmonizaci organizmu a uvolnění
napětí.