Co je to vlastne epiduralka

epiduralka je silna droga, ide do dietatka samozrejme. z knihy Vlastu Mareka:”Typická dávka epidurálnej anestézie je kombináciou dvoch silných opiátov: fentanylu a bupivakainu. Fentanyl je 80x silnejší (a tiež má viac vedľajších následkov) ako morfium.Bupivakain môže spôsobiť cukanie úst, motanie hlavy, rozostrené videnie, depresiu, stratu vedomia, dýchacie problémy atď. Spôsobil tiež niekoľko srdečných zástav, pretože sa anesteziológ miesto príslušnej partie trafil do žily. ” slovami WHO (svetovej zdravotnej organizacie) „Mnohí lekári a lekárky sú presvedčení, že rodička pôrodnými bolesťami zbytočne trpí a považujú epidurálnu analgéziu za vhodnú úľavu. Prevádzanie epidurálu zarába pôrodniciam veľa peňazí. O rizikách sa príliš nehovorí, preto sa im tu budeme venovať širšie. Epidurálna analgézia (EA) spomaľuje pôrod, vedie k častejšiemu používaniu oxytocínu, zvyšuje počet epiziotómií, kliešťových pôrodov, vákuových extrakcií a ukončenie pôrodu cisárskym rezom. EA môže výnimočne vyvolať i život ohrozujúce komplikácie (strata vedomia, srdečná zástava, prudký pokles krvného tlaku, zvracanie, problémy s dýchaním, poškodenie mozgu, alergický šok, poranenie nervov, vznik abscesu, prudké bolesti chrbtice či hlavy, problémy s močením, zimnice, svrbenie, senzorické potiaže, funkčné svalové poruchy, smrť matky, tieseň plodu) u matky aj dieťaťa, zvýšiť ich telesnú teplotu (spôsobiť horúčku) a riziko infekcie… Matke môže spôsobovať dlhodobé alebo chronické problémy, ako je dočasná urinárna inkontinencia (problémy s udržaním moču), vznik hematómov, poranenie alebo poškodenie nervov a ovplyvňuje jej (i partnerove) vnímanie pôrodu. Možnými, i keď doposiaľ nepotvrdenými, komplikáciami sú neurologické následky, dysfunkcia močového mechúra, chronické bolesti hlavy, dlhodobá bolesť chrbta, hučanie v ušiach, nedoslýchavosť a senzorické problémy. Epidurálne podávané analgetiká a anestetiká prenikajú do organizmu dieťaťa, negatívne ovplyvňujú jeho okysličovanie, môžu spôsobiť závažné poruchy srdečného rytmu, vyvolávať dýchacie problémy pri pôrode a komplikovať začiatky dojčenia. Môžu mať nežiaduci vplyv na fyzické aj psychické zdravie novorodenca. EA narúša fyziologický proces pôrodu a negatívne ovplyvňuje prvé kontakty a vytváranie citového puta medzi matkou a dieťaťom. Pôrodné bolesti sú normálnym fyziologickým prejavom, majú svoj zmysel. Existuje veľa prirodzených a bezpečných techník, ako stlmiť vnímanie bolesti pri pôrode: slobodná voľba polohy v 1. a 2. dobe pôrodnej, teplý kúpeľ alebo sprcha, masáže, dotyky, hypnóza, hudba, používanie techník na odvádzanie pozornosti (určitý rytmus dýchania, vizualizácia a iné). Názor WHO: Veľa žien tieto prirodzené metódy hodnotí pozitívne, nemôžu žene ublížiť, a preto ich možno odporučiť. Farmakologické metódy by nikdy nemali nahradiť osobnú pozornosť a láskyplnú starostlivosť o rodiacu ženu. Prirodzeny porod ma nespocetne vyhody: Výhody prirodzeného pôrodu pre dieťa