Možnosť pôrodu s pôrodnou asistentkou od Magdalénky Dobravy

Možnosť pôrodu s pôrodnou asistentkou

V dnešnej dobe, keď sa v médiách šírili správy o výpovedi lekárov, spomenula som si na veľmi milú pôrodnú asistentku, ktorá bola pri mojom druhom pôrode v Dolnom Kubíne. Mladá žena s príjemným hlasom, ochotne odpovedala na moje otázky, usmievala sa, tak som túžila porodiť v čase, keď mala službu. Nestihla som, jej smena skončila a vystriedala ju druhá pôrodná asistentka tak 3 hodiny pred narodením našej dcérky a potom prišla aj lekárka. V mysli som sa pohrávala s predstavami, aký príjemný pôrod to mohol byť s tou prvou pôrodnou asistentkou bez prítomnosti lekárky.

Pôrodné asistentky majú kompetencie a vzdelanie viesť fyziologický pôrod v pôrodnici. K tejto informácii som sa dostala v období, keď som čakala prvé dieťatko a navštevovala psychoprofylaktickú prípravu na pôrod, bolo to pred 8 rokmi.

Keď som čakala tretie dieťatko a dosť intenzívne som sa touto otázkou zaoberala, kde by sa dalo rodiť s pôrodnou asistentkou v pôrodnici a kto tak už na Slovensku rodil, našla som len príbeh

Martiny Gregušovej

http://tehotenstvo.rodinka.sk/rodime/porodne-pribehy/moj-porod-s-porodnou-asistentkou/

Druhú ženu, ktorá tak rodila na Antolskej pred 2,5 rokmi. Väčšinou sa ozvali ženy, ktoré tak rodili v zahraničí.

Mám pocit, že dozrieva doba, keď sa niektoré ženy začali intenzívne zaujímať o možnosť rodiť v pôrodnici s pôrodnou asistentkou, keď samotné pôrodné asistentky zverejňujú svoju túžbu napĺňaťsvoje kompetencie.

Môžete sa dočítať tu :  http://tehotenstvo.rodinka.sk/rodime/duly-a-porodne-asistentky/porodne-asistentky-maju-kompetencie-vedomosti-a-skusenosti-pre-odvadzanie-fyziologickych-porodov/

Na základe tohto článku som kontaktovala pani Ivetu Lazorovú, ktorá súhlasila, že sa rada  zúčastní besied, ktoré plánujeme spolu s priateľkami zorganizovať budúci rok v rôznych mestách Slovenska.

Ako rodiť, čo je najlepšia voľba?  S lekárom alebo pôrodnou asistentkou?

Jedna z možností je osobne spoznať niektoré pôrodné asistentky na besedách, kurzoch predpôrodnej prípravy….

A určite vám napovie vlastné srdce, pri kom sa budete cítiť v bezpečí, s istotou a dobre.

Nakoniec pridávam pár zákonov

Kompetencie  PA

-          Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsahu praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

-          Vyhláška MZ SR č. 470/2006 Z.z., ruší písomné poverenie lekára na odvádzanie fyziologického pôrodu pôrodnou asistentkou

Legislatívne rámce výkonu povolania

-          Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-          Zákon 350/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z., Koncepcia odboru pôrodnej asistencie

-          Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-           Zákon 653/2007 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-          Smernica Rady Európy č. 80/154/EHS z 21.1.1980

-          Smernica Rady Európy č. 80/155/EHS z 21.1.1980

-          Smernica Rady Európy č. 89/154/EHS z 30.1.1989

-          Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7.9.2005

-          Smernica SZO pre sexuálne a reprodukčné zdravie

-          Strategický akčný plán SZO pre zdravie žien v Európe;

-          Nariadenie vlády SR č.776/2004 Z.z. – Katalóg zdravotných výkonov

-          Nariadenie vlády SR č.226/2005 Z.z. – o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza poisťovňa poskytovateľovi za lekárske služby prvej pomoci

Zoznam licencovaných pôrodných asistentiek nájdete tu :

http://www.sksapa.sk/zoznam-porodnych-asistentiek.html

Ak máte záujem o besedy môžete mi napísať na mail

magdalenkad1@gmail.com

Pekné dni vám praje

Magdaléna Dobrava