Práca pôrodnej asistentky na Slovensku a možnosti pôrodu s pôrodnou asistentkou

Moja milá priateľka, Magdalénka Dobrava, mi poslala tento článok, ktorý napísala, veľmi rada ho pridávam na stránku:

V sobotu  26.5.2012 sa v Žiline uskutočnila beseda s licencovanou pôrodnou asistentkou pani Miroslavou Removčíkovou. Priznám sa, že som očakávala väčší záujem a tešila som sa, že spoznám nové tváre. Som rada, že sme sa stretli.

Beseda sa uskutočnila v rodinnom centre Rodinná rozpávka :

www.rodinnarozpravka.eu

Keďže nás bolo pomenej rozprávali sme sa voľnejšie o tom, čo priviedlo pani Removčíkovú k štúdiu pôrodnej asistencie, ako študovala, kde pracovala, čo zažila počas svojej praxe. Od roku 2011 je na dôchodku, avšak téma pôrodov a situácia na Slovensku ju stále zaujímajú.

Z toho čo sme sa rozprávali som pochopila, že pôrodné asistentky (PA) majú veľa kompetencií http://www.sksapa.sk/pravne-predpisy-upravujuce-pa.html

http://www.sksapa.sk/20090314136/Zákony/pravne-predpisy.html, ktoré by boli prínosom pre nás ženy. Háčik je v tom, že nie sú evidované ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti http://www.udzs-sk.sk/. Jediná poisťovňa, ktorá prepláca 5 stretnutí s PA pred pôrodom a 2 stretnutia v šestonedelí je UNION. Zoznam licencovaných PA nájdete tu : http://www.sksapa.sk/zoznam-porodnych-asistentiek.html. Pýtajte sa pokiaľ vám nejaká PA padne do oka aj v nemocnici, možno objavíte ďalšie, ktoré síce nemajú licenciu, ale mohli by vám pomôcť.

Osobne by som uvítala kontinuálnu starostlivosť PA počas tehotenstva, pôrodu a v šestonedelí.  To nie je všetko čo by PA mohli vykonávať napr.starostlivosť v puberte, počas dospievania, v tehotenstve, pôrode, šestonedelí a čo staršie ženy, obdobie prechodu a ženy v starobe?

Bola som na besede s Martinou Ološtiakovou v Šali, je to slovenská PA, ktorá pracuje v Nemecku. Tam napríklad môže PA sprevádzať ženu pri potrate, ak sa rozhodne, že si nepraje ísť na kyretáž do nemocnice. Taktiež môže pomôcť žene aj po absolvovanej kyretáži v nemocnici. Čo ženy, ktoré porodia mŕtve bábätko v nemocnici (v ktoromkoľvek mesiaci, prípadne aj tesne v termíne, medicína na to používa iné výrazy). Môžu sa u nás ľudia so svojím dieťaťom dôstojne rozlúčiť? Možností je veľa.

Stačí len preciťovať, vnímať, čo nám ženám chýba. Viem, že slovenské pôrodné asistentky nadviazali spoluprácu aj so zahraničnými, predkladali už viac krát vláde vypracované dokumenty o tom, ako by sa dali ušetriť financie…. poisťovniam……

Nuž vyzerá to tak, že je asi slabý dopyt (keďže vyššie menované miesta nereagujú), veľká neinformovanosť verejnosti, slabé prepojenie samotných PA so ženami. Osobne by som  rada spoznala PA zo Žiliny, okolia Žiliny, ktoré by mali odvahu  a chuť ísť cestou samostatnej pôrodnej asistentky. Aj tie, ktoré nevnímajú pôrod ako patológiu, ale ako dôležitú udalosťv živote ženy, dieťaťa, rodiny a spoločnosti.

Rada spoznám ženy, ktoré sa na pôrod pripravujú, chcú pripraviť. Tie čo už porodili….

Keď nahliadneme do vlastných sŕdc, vnímame ako by sme radi zažili pôrod. Myslím,že by sme sa zhodli na pojmoch ako bezpečie, rešpekt súkromia, prostredie bez boja.

Máte pocit, že môžeme na Slovensku porodiť v pokojnej atmosfére, prostredí, bez toho, že by sme si radikálne museli zastávať svoje požiadavky, priania, pocity, práva?

Prostredie sa modernizuje, zútulňujú sa sály (stále je tam však pôrodné kreslo) a izby.

Ľudia sa menia, vzťahy sa menia avšak v pôrodnici sa personál často stavia do pozície učiteľa voči žiakovi (matke). Uvítala by som možnosť rodiť s PA, nakoľko by som ju mohla osobne spoznať už počas tehotenstva. Poznám aj dobrých a ľudských lekárov, napriek tomu tu chýba možnosť slobodného výberu PA a možnosť navštevovasť v rámci zdravého tehotenstva len poradňu u nej. Pôrodné asistentky ešte ovládajú vyšetrenia tehotnej aj bez sona, pohmatom…proste všetky tie ťahy, čo by podľa mňa mali vedieť. Kto naučí mladých ľudí týmto ťahom, ak vymrie generácia tých, čo vedia o pôrode veľa aj bez neustáleho používania techniky? Technika je potrebná, keď to naozaj treba. Avšak pri prehnanom používaní sa vytráca ľudská intuícia, zručnosti a zdravý rozum. Počet neustáleho rastu cisárskych rezov začína byť alarmujúci. Vidím silné strachy a žije tu povedomie o tom, že žena nie je schopná sama porodiť.

Celá spoločnosť nesie v sebe skryté traumy, strachy z vlastného narodenia , spôsoboch organizovania a vedenia pôrodov, zasahovania a nerešpektovania pokroku ľudského vedomia a vnímania žien.

Magdaléna Dobrava