Reakcia Ing. Zuzany Kriškovej, PhD k článku Pôrod doma – utópia (alebo) realita? z Mama a ja

Vážená redakcia mama a ja,

Zo záujmom som si prečítala článok na tému pôrod doma. Hneď v prvom odseku spomínate morálku. Zaujímalo nakoľko je podľa Vás – redakcie morálne uvádzať pri citovaní britskej štúdie percentá miesto promile a uvedené fakty navyše prezentovať vytrhnuté z kontextu.

V článku uvádzate tvrdenie doktora Brenešina „Štatistiky jasne hovoria v prospech nemocničných pôrodov.“ Zaujímalo by ma, aké štatistiky má pán doktor na mysli? Tieto to asi nebudú:

Štúdia z Kanady (Britská Kolumbia)[1] z rokov 2000-2004, publikovaná v roku 2009 v rozsahu 2899 plánovaných domácich a 10 083 nemocničných pôrodov dospela k záverom: novorodenecká úmrtnosť bola veľmi nízka ako pri pôrodoch doma, tak aj v nemocnici, avšak treba dodať, že najnižšiu novorodeneckú úmrtnosť mali plánované pôrody doma za prítomnosti pôrodnej asistentky, nasledovali pôrody s pôrodnou asistentkou v nemocnici a najhoršie vyšiel pôrod s lekárom v nemocnici. Ostatné faktory, ako sú komplikácie zdravotného stavu matky a dieťaťa, vyšli v neprospech pôrodu v nemocnici.

Ďalšia štúdia z Kanady (Ontário)[2] 2003-2006, publikovaná v roku 2009, v rozsahu 6692 plánovaných domácich a 6692 nemocničných pôrodov, prišla k záverom, že čo sa týka novorodeneckej úmrtnosti, je pôrod doma rovnako bezpečný ako pôrod v nemocnici. Čo sa týka ďalších faktorov, vyšiel pre nízkorizikové ženy plánovaný pôrod doma opäť lepšie než plánovaný pôrod v nemocnici s lekárom.

Rozsahom najväčšia štúdia pochádza z Holandska[3], kde majú dlhodobú tradíciu domácich pôrodov. Dáta boli zbierané v rokoch 2000-2006. Štúdia v rozsahu 321 307 domácich pôrodov a 163 261 nemocničných pôrodov bola publikovaná v roku 2009. Novorodenecká úmrtnosť bola v oboch skupinách veľmi nízka. Čo sa týka ďalších faktorov (ako je napr. nutnosť príjmu novorodenca na jednotku intenzívnej starostlivosti), výsledky opätovne vyšli v prospech domáceho pôrodu.

Podobne ako vy si dovolím poukázať na jeden dokumentárny film – Business of being born. Bývalý riaditeľ Women and Children Health WHO (Zdravie ženy a dieťaťa – Svetová zdravotnícka organizácia) doktor Marsden Wagner odkazuje matkám: „Pokiaľ naozaj chcete humanizovaný pôrod, to najlepšie, čo môžete urobiť, je vyhnúť sa nemocnici oblúkom“. Doslova hovorí „Get the hell out of the hospital“. Ostatne to preukázala aj Vami (nesprávne) citovaná štúdia – najlepšie výsledky dosiahli ženy rodiace mimo nemocnice v pôrodnom dome, iba za asistencie pôrodných asistentiek.[4]

Záverom budem citovať spoločné vyhlásenie The Royal College of Midwives (Kráľovský Zväz Pôrodných Asistentiek) a The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Kráľovský Zväz Pôrodníkov a Gynekológov) z roku 2007[5]:„Neexistuje dôvod na to, aby sa ženám s nízkym rizikom komplikácií domáci pôrod neodporúčal, naopak, môže byť pre ne a pre ich rodiny veľmi prospešný. Existuje množstvo dôkazov o tom, že domáci pôrod je bezpečný a že žene prinesie pozitívnu skúsenosť, čo má priaznivý vplyv na zdravie jej dieťaťa aj jej samotnej.“

S pozdravom,

Ing. Zuzana Krišková, PhD.

[1] Janssen PA. Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician.

[2] Hutton EK. Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study.

[3] de Jonge A. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital birtdohs. BJOG 2009;116:1–8

[4] Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study, BMJ 2011; 343 doi: 10.1136/bmj.d7400 (Published 24 November 2011)

[5] http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/JointStatmentHomeBirths2007.pdf