Pozor na ultrazvuk, plus nový článok: ULTRAZVUK AKO NEBEZPEČNÁ ZBRAŇ, ALEBO BEZ MASKY

“Jsme právně nevzdělaní, a proto jsme ochotni přijmout, že zákon je vykládán tak, jaká je obvyklá praxe, a ne jak ve skutečnosti zní. Další věc je, že totalita ve zdravotnictví byla totalitou lékařu. Donedávna platilo, že doktor má vždycky pravdu. A lidé se naučili více věřit lékařúm než sami sobě. Teprve když získají jinou zkušenost, když se setkají s jinou možností komunikace ve zdravotnictví, začnou uvažovat.” Jany Doležalová – Hovory s porodní bábou (Ivanou Konigsmarkovou)

…Počas môjho tehotenstva som zažila niečo, čo nikomu neprajem a rada by som pomohla predísť podobnej skúsenosti všetkým vnímavým človiečikom.
Po tom, čo sa na našom tehotenskom teste ukázali dve paličky a znamenali, že jeden a jeden sa rovná tri, zavolala som môjmu novému ženskému lekárovi, že som tehotná. Zagratuloval mi a objednal ma na potvrdenie tehotenstva. Sedeli sme oproti sebe v ordinácii, keď zahlásil, že ideme urobiť ultrazvuk. Spýtala som sa, či môže byť pri tom aj budúci otecko. Nenamietal. Vyzliekla som sa od pol pása dolu a nechápala, prečo nestačí posunúť oblečenie nižšie, keď ideme urobiť ultrazvuk na brušku. Ani som si nestačila uvedomiť že mi lekár roztiahol nohy, už mal ultrazvukový prístroj vo mne. Pozerala som sa na partnera a vyzeral rovnako prekvapený ako ja. Pán doktor nás ani slovom neupozornil, že používa vaginálny ultrazvuk. Ani sme netušili, že taký existuje. Tento typ ultrazvuku je silnejší a presnejší ako povrchový. Dozvedeli sme sa, že v piatom týždni už krásne vidno srdiečko, čo nie je bežné a predpokladaný dátum pôrodu určil ultrazvuk o päť dní neskôr ako sa narodil náš synček.
Táto nepríjemná skúsenosť vo mne vyvolala množstvo otázok: To naozaj si môže so mnou robiť lekár čo chce? Hovoriť mi čo mám robiť, nehovoriť čo on ide robiť, robiť niečo bez toho, aby sa ma pýtal, či chcem, aby to robil? Celé dni som študovala Chartu práv pacienta a Zbierku zákonov, medzi tým absolvovala druhý ultrazvuk, pri ktorom som sa pýtala doktora, či to musí byť a dostala ráznu odpoveď “musí” a zistila som, že akýkoľvek zákrok z oblasti zdravotnej starostlivosti je možné vykonať jedine za podmienky, že k nemu dala dotknutá osoba slobodný a informovaný súhlas. Táto osoba musí byť vopred informovaná o účele aj povahe zdravotného úkonu a taktiež o jeho dôsledkoch a rizikách.
Po tomto právnom vzdelaní sa som okamžite zmenila doktora a chvíľku som aj uvažovala o tom, že ho nahlásim Úradu nad zdravotnou starostlivosťou. Novej ženskej doktorke som sa márne snažila dohovoriť, že ultrazvuk vôbec nie je taký bezpečný ako sa ma snaží presvedčiť. Zalamovala nado mnou rukami a celý zvyšok tehotenstva mi dávala podpisovať papier, že na vlastnú zodpovednosť odmietam podstúpiť ultrazvukové vyšetrenia.
Ja už nezoberiem moje dve ultrazvukové vyšetrenia späť. Čo môžem, je v najbližších riadkoch poukázať na nebezpečenstvá ultrazvuku a dať všetkým, ktorí o to majú záujem, možnosť vlastnej voľby. S Nairinkou sme absolvovali jediný ultrazvuk mesiac pred jej narodením. Trval 5 sekúnd kvôli lokalizácii placenty a hlavičky. Následne sme navštívili 500 ročné duby, aby nás očistili…
Príspevky o ultrazvuku:
ULTRAZVUK AKO NEBEZPEČNÁ ZBRAŇ, ALEBO BEZ MASKY
Ultrazvuk ktorý je medzi bežnými ľuďmi považovaný ako neškodný , môže nenávratne poškodiť genetický aparát akéhokoľvek živého organizmu!
K takému neutešenému záveru sa dopracovala skupina výskumníkov v Moskve pod vedením vyššieho vedeckého pracovníka Ruskej akadémie vied, Petra Petroviča Garjaeva . Musíme priznať ,že “civilizovaná” časť ľudstva spôsobila ničivý úder svojmu genofondu pomocou ultrazvukovej diagnostiky.
“Musím sa priznať“ – hovorí P.Garjaev – “na začiatku výskumov sme sa veľmi obávali, že zákony genetiky môžu byť negatívne použité proti ľuďom. Ale ukázalo sa, že to už dlho robí oficiálna medicína pomocou vyšetrenia ultrazvukom. Nevediac čo robia, oni negatívne vplývajú na genetický aparát človeka . A teraz je ťažké si predstaviť, aké dlhodobé negatívne následky prinesú tieto rozsiahle experimenty na ľuďoch.“
Všetko začalo, keď kandidát biologických vied Peter Petrovič Garjaev a kandidát matematicko fyzikálnych vied Andrej Alexandrovič Berezin si zadali odvážnu úlohu preniknúť do vnútornej svätyne živej hmoty – vlnového genómu , ktorý riadi vývoj organizmu. Príroda starostlivo a usilovne chráni genóm pred narušením , aby zachovala pre budúce generácie dedičné programy. Ale vedci sa rozhodli vniesť do nich zmeny a zadať nové informácie “texty“ do DNA .
Je známe že z buniek izolované molekuly DNA vydávajú rôzne zvuky. To je skutočná symfónia života , kde sú prítomné tóny všetkých tkanív , orgánov a systémov ktoré sa môžu vyvíjať podľa príkazu DNA. Ale vedci zatiaľ môžu zistiť len spektrum akustických oscilácií. Je ich tak veľa a sú tak slabé , že ich môžu rozlíšiť len super senzitívne zariadenia.
Vybrať z tohto chaosu jednotlivé zvuky života , pomáhajú vedcom nosiče svetla – fotóny. Hélio – Neonový laserový lúč sa zameria na vibrujúcu molekulu DNA , od nej odrazené svetlo sa rozptýli a jeho spektrum zachytí citlivé nahrávacie zariadenie. Takýto systém merania sa nazýva fotónová korelačná spektroskopia
Garjaev a Berezin naliali do kyvety vodný roztok molekúl DNA a ovplyvnili ho generátorom ultrazvuku. Odmietli prezradiť frekvencie akustických vibrácií , ale oznámili že niektoré tóny počuť uchom ako tenkú píšťalku. Ale výsledky experimentu vedci neskrývajú , naopak považujú za svoju povinnosť oboznámiť čo najviac ľudí.
Pred použitím generátora ultrazvuku molekuly DNA vytvárajú zvuky v širokom rozsahu od niekoľkých až po stovky hertz – Hz. A po použití ultrazvuku molekuly zneli s osobitným dôrazom na rovnakej frekvencii 10 Hz. Táto frekvencia zostala rovnaká po dobu niekoľkých týždňov, ktoré prešli po experimente a jej amplitúda nebola vôbec znížená. Obrazne povedané, v symfónií života sa stratila rozmanitosť frekvencií a prevládla jedna prenikavá frekvencia – tón.
Tento výsledok vysvetľuje Garjaev obrazne na vysokorýchlostnom počítači , ktorý okamžite rieši a dáva obrovské množstvo rôznych riešení . Predstavme si ale , že po počítači sme udreli kladivom a výsledkom je , že na všetky rôznorodé otázky dáva rovnakú odpoveď. Niečo podobné sa stalo vo vlnovom genóme , keď sme ho ohlušili ultrazvukom. Jeho vlnová matrica sa tým tak skreslila , že sa prudko zvýšila jedna frekvencia.
Ale ešte viac prekvapil vedcov ďalší fakt, k skresleniu akustickej oscilácie nedošlo hneď. Po použití ultrazvuku preverili zvukové frekvencie preparátu DNA , ale nebola nájdená žiadna zmena “v melódii“. Znechutený neúspechom použitý preparát vyliali a naliali nový preparát a uložili do chladničky . A keď na druhý deň rozmrazili a zmerali nový nepoužitý preparát , boli ohromený , neporušený preparát DNA sa správal, ako by bol sám zasiahnutý ultrazvukom.
Vedci potvrdili ďalšími pokusmi , že chlad a mráz nemá vplyv na zmenu rozsahu spektra frekvencií . A konečne najviac zarážajúci bol nasledujúci výsledok , keď pripravili nový preparát DNA a postavili ho na miesto starého zasiahnutého ultrazvukom . Zrazu preparát začal vykazovať všetky znaky , ako by aj on bol zasiahnutý ultrazvukom.
Po sérií testov došli vedci k prekvapivému záveru . Ultrazvuk ublížil molekulám DNA a ony si to zapamätali . Molekuly DNA zažili silný šok po ktorom sa dlho spamätávali a nakoniec vytvorili vlnový fantóm bolesti a strachu , ktorý zostal na mieste pre nich strašného experimentu. Pod vplyvom tohto fantómu aj druhé , nové molekuly DNA prežili podobný šok ktorý na nich zanechal rovnaké následky.
Ďalšie štúdie ukázali, že počas ultrazvukového ožiarenia dvojité špirály DNA sa rozpletajú a dokonca sa trhajú , ako to je v prípade silného zahriatia týchto molekúl. V okamihu týchto mechanických poškodení sa vytvárajú elektromagnetické vlny , ktoré vytvárajú fantóm . On je schopný ničiť DNA rovnako , ako teplo a ultrazvuk
K niečomu podobnému dochádza keď zranenému človeku amputujú ruku , alebo nohu a jeho potom veľa rokov bolí “prázdne miesto“.
Vedci boli schopný aj odfotiť fantóm DNA , keď sa okolo preparátu molekúl DNA objavila jasná guľa , z ktorej sa rozchádzali línie . Bolo to ako strom osvetlený bleskom , ale na miesto listov bol zahalený v oblaku svetla z ultra ľahkých mikročastíc.
Fantóm plával okolo DNA preparátu a keď preparát odstránili , fantóm plával ďalej nad miestom. Tento “plávajúci strom“ bol zaznamenaný na mnohých fotografiách.
Tieto experimenty dokazujú , že ultrazvuk vytvára mechanické aj energetické poškodenie molekúl DNA . To znamená že v genetickom programe môže dôjsť k zlyhaniu , skreslený vlnový genóm vytvára poškodené tkanivá a z nich sa nemôže vyvinúť zdravý organizmus.
V súčasnosti je na celom svete módne ultrazvukové skenovanie. Táto metóda je v oficiálnej medicíne považovaná za úplne neškodnú a je široko používaná k diagnostike detí a zisťovania pohlavia detí u tehotných žien. Ľahkomyseľnosť a arogancia “kráľov prírody“ sú proste neuveriteľné.
Vedia že niektoré zvieratá používajú ultrazvuk ako zbraň . Delfíny paralyzujú ultrazvukom ryby , veľryby kalamárov atd.
Lekári navrhujú svojim pacientom podobný efekt a ony ochotne súhlasia , dokonca dávajú svoje deti na experimenty s ultrazvukom.
“Naše výskumy ukazujú , že ultrazvuk môže byť veľmi škodlivý pre živé systémy. Urobili sme veľké množstvo pokusov , aby sme odstránili fantóm poškodenej DNA ultrazvukom , ale v mieste sa neustále objavili anomálne vlnové štruktúry a tieto tvorili stále nové narušené genetické programy. Je strašné pomyslieť čo použitie ultrazvuku vytvorí v bunkách človeka . Niet divu , že v dnešných nemocniciach sa rodí toľko chorých , ultrazvuk mohol zmeniť ich vlnový genóm a tým genetický program. Rovnako aj dospelým skenovanie chorých orgánov ultrazvukom spôsobuje zložitejšie liečenie.“
Používanie ultrazvuku môže mať katastrofálne dôsledky pre budúce generácie . Nie je vylúčené že ultrazvukové techniky sa vykonávajú cielene , za účelom poškodenia genetického potenciálu ľudí.
P.Garjaev hovorí “Super stabilita niektorých organizmov , odolnosť pred škodlivými vplyvmi je spôsobená tým , že si dokážu udržať zdravé matrice vlnového genómu . Aj keď ich neustále ničí žiarenie , pesticídy , elektromagnetické polia sú schopné nové bunky vytvárať podľa základnej matrice , programu . My sme túto schopnosť prebudili v zrnách pšenice a jačmeňa , v budúcnosti je možné niečo podobné objaviť aj u ľudí . Akoby nejaký fantóm zdravia , ktorý vždy vytvorí novú bunku podľa zdravého programu. Takýto človek by nemal problém zo žiadnym žiarením , vrátane ultrazvuku.“
V minulosti skupina P.P.Garjaeva zásadne odmietala pokusy s molekulami DNA ľudí , dôvodom bol strach z nepredvídateľných dôsledkov . Ale presvedčenie vedcov bolo otrasené , keď si uvedomili že ostatní “odborníci“ už dávno ničia genetický aparát človeka nevediac čo tvoria. Je možné , že tieto experimenty zašli príliš ďaleko a obnoviť zdravý genofond ľudstva nebude jednoduché.
Za svoj výskum a postoj je P.Garjaev z oficiálnej akademickej obce kritizovaný , keďže verejne odhaľuje veci “neodhaliteľné“ , na druhej strane má veľkú podporu, napr. E.R.Muldašev ho vo svojich knihách nazýva “geniálnym ruským vedcom“ .
zdroj: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/5923-ultrazvuk-ako-nebezpecna-zbran-alebo-bez-masky/
z knihy Nova doba porodni z baraka.cz Vlastimila Mareka:
Ultrazvuk – víc škody než užitku?
Příběh ultrazvukového vyšetření začal v roce 1955, kdy si skotský porodník Ian Donald vypůjčil průmyslový ultrazvukový přístroj na detekci vad v kovech, aby mohl prozkoumat vyoperované nádory. Jako kontrolu používal kus syrového hovězího masa. Zjistil, že různé nádory vyvolávaly různou odezvu. Začal proto ultrazvukovým přístrojem zkoumat nejen pacientky s nádorovým onemocněním, ale i těhotné ženy. Články v odborném tisku pak pomohly tuto metody velmi rychle zpopularizovat prakticky na celém světě.
Rychlé rozšíření a současná popularita utrazvukového vyšetření jakoby odrážela v duchu tvrzení „historie se opakuje” podobný příběh – aplikaci rentgenového vyšetření rodiček. I v tomto případě, jak tvrdí M. Wagner, totiž doznala metoda testování těhotenství a měření velikosti plodu rapidního rozšíření. V roce 1935 bylo napsáno, že „rentgenové vyšetření rodiček je nejméně tak opodstatnělé a vhodné, jako vyšetření zlomenin”. V případě ultrazvuku bylo v roce 1978 konstatováno, že „lze prohlásit, že moderní porodnictví a gynekologii si nelze představit bez dignostického využití ultrazvuku”. O dva roky později jsme mohli číst, že „ultrazvuk je dnes diagnostická metoda, uplatňovaná nejen na několika typech rizikových těhotenství, ale měla by být chápána jako základní a běžná vyšetřovací metoda pro všechna těhotenství”.
Ani v jednom případě neměli ovšem autoři ani kvalifikaci a důkazy, které by je opravňovaly k těmto tvrzením.
Nejsou to ale jen lékaři, kteří propagují ultrazvuková vyšetření. Zájem výrobců je také zřejmý. Velká reklama v jednom nedělním vydání Timesů tvrdila, že firma Toshiba se rozhodla vyvinout naprosto bezpečný ultrazvukový přístroj. Organizace na ochranu spotřebitelů si poté stěžovala Radě pro reklamu, že tato reklama je klamavá, a uspěla.
Dnes je v mnohých zemích ženám nabízeno, aby „spatřili svého potomka”, aby si nechaly udělat ultrazvukový „suvenýr” nebo si opatřili ultrazvukový „video portrét”. Rozměry, do jakého se tyto vědecky neodůvodnitelné metody dnes dostaly, jsou až neuvěřitelné. Například ve Francii bylo v průběhu jednoho roku provedeny tři miliony ultrazvukových vyšetření na 700 000 ženách – což dělá průměrně tři vyšetření na jedné jediné rodičce. To přitom stálo francouzské daňové poplatníky více než všechny ostatní terapeutické a diagnostické procedury vykonané na těhotných ženách. V Austrálii platí ženám nemocenská pojišťovna až čtyři ultrazvuková vyšetření. V Německu i v Rakousku má každá žena právo být nejméně dvakrát vyšetřena ultrazvukem. V USA se v editorialu USA Today v roce 1993 objevila tato úvaha: „Ultrazvukový obrázek vašeho ještě nenarozeného dítěte za 200 dolarů je krásným začátkem rodinného alba. Sonogramy jsou dnes běžné a zdraví dítěte nijak neohrožují. Je jen otázkou, zda tyto obrázky stojí za miliardu dolarů z rozpočtu státu.” Existují vědecké údaje, které by takovéto rozšíření a výdaje opodstatňovaly?
Abychom mohli posoudit efektivitu ultrazvukového vyšetření, musíme oddělit jeho použití pro specifické účely od rutinního použití. Ultrazvuk je samozřejmě v celé řadě případů velmi výhodná a efektivní diagnostická metoda. Je ale třeba zvážit, zda právě při masivní aplikaci výhody převyšují případná rizika.
Jedním z nejčastěji uváděných důvodů pro použití ultrazvuku je nitroděložní zjišťování růstové retardace. Velká část klinických lékařů trvá na tom, že ultrazvuk je tou nejlepší metodou pro identifikaci takovýchto retardací. Přitom již v roce 1986 recenze 83 odborných článků o ultrazvuku prokázala, že „ultrazvukové vyšetření růstové retardace by mělo být prováděno jen u vysoce rizikových těhotenství.” Jinými slovy, ruce zkušené porodní asistentky nebo lékařské prohmatání břicha těhotné ženy jsou stejně dobrou metodou pro detekci retardace jako ultrazvuk. K podobnému zjištění došla švédská studie, která u téměř šesti set těhotenství srovnávala nitroděložní údaje zjištěné porodními asistentkami a ultrazvuková měření hlaviček plodů. Výsledek: „Pro zjištění růstové retardace je vhodnější a přesnější spíše nitroděložní než ultrazvukové měření.”
Ukázalo se totiž navíc, že i v ideálních podmínkách, které jsou ovšem velmi vzácné, je téměř polovina pozitivních ultrazvukových testů na růstovou retardaci chybná a těhotenství je normální. Důsledky takovýchto chyb pro psychický stav rodiček a následné další lékařské zásahy jsou zřejmé.
Existuje ovšem i další problém spojený s růstovou retardací. Neexistuje totiž způsob, jak růstovou retardaci zastavit nebo zvrátit k normálu. K čemu tedy vlastně ultrazvukové zjištění je? Vraťme se k případu rentgenových vyšetření těhotných žen, která byla aplikována po dobu téměř padesáti let, po které se věřilo, že jsou bezpečná. V roce 1935 se v běžné učebnici psalo: „Často jsme dotazováni, jestli rentgenové vyšetření nemůže ohrozit život plodu. Zdůrazněme tedy opět, že takové nebezpečí prostě neexistuje.” Současné vydání této učebnice přitom tvrdí: „Dnes víme, že nadměrné používání rentgenových paprsků způsobuje rakovinu plodu.”
To ilustruje nebezpečí automaticky předpokládané a vědecky nepotvrzené neškodnosti. V tomto smyslu se historie opakuje a učebnice z roku 1978 zase tvrdí: „Jednou z největších předností ultrazvukového vyšetření rodiček je jeho zjevná bezpečnost.”
Rutinní ultrazvukové vyšetření rodiček přitom nelze automaticky považovat za neškodná, jak ukazuje jedna studie z Norska, která zjistila, že u osmiletých a devítiletých dětí, jejichž matky se podrobily nejméně dvakrát ultrazvukovému vyšetření v době těhotenství, se objevily symptomy neurologických problémů.
Je tu ale další problém, na který poukazuje M. Wagner. Neexistuje totiž státní nebo mezinárodní standard dávek ultrazvukového záření, kterému je plod při vyšetření vystaven. Některé ultrazvukové přístroje vystavují ženy a jejich děti záření až 5000 vyšší intenzity než jiné!
Světová zdravotnická organizace, ve snaze napomoci stimulovat zdravotní politiku jednotlivých států, vydala toto prohlášení: „Zdůrazňujeme, že v rámci širokého užívání zdravotnických technologií je třeba zvážit jejich opodstatnění. Velmi rozšířené ultrazvukové vyšetření těhotných žen takovéto opodstatnění nemá. Výzkum potvrdil jeho efektivitu pro určité komplikace během těhotenství, ale neospravedlňuje jeho rutinní použití. Zatím neexistuje všeobecné a multidisciplinární ujištění, že toto vyšetření je klinicky efektivní, bez psychologických následků, eticky bezproblémové, šetrné a bezpečné.”
Ještě v 80. letech byly hlasy těch, kteří na tento problém upozorňovaly (a u nás jsou ještě dnes) jako obvykle umlčovány. V roce 1993 se ale objevily dvě důležité studie. První z nich sledovala efektivitu prenatálního ultrazvukového vyšetření u 15 000 žen a srovnávala ženy, které byly ultrazvukově vyšetřávány průměrně 2,2x s ženami kontrolní skupiny, které byly vyšetřovány průměrně 0.6x. Počet výskytu komplikací (úmrtnost plodu, úmrtnost novorozenců atd.) a předčasných porodů byl u obou skupin stejný. Řečeno slovy autora studie: „Ultrazvukové vyšetření abnormalit nemá žádný vliv na konečný zdravotní stav dítěte. Rutinní ultrazvukové vyšetření nemá dostatečné opodstatnění.”
Druhá studie chtěla prokázat bezpečnost opakovaného prenatálního ultrazvukového vyšetření. Výsledky ale byly opačné. 2834 těhotných žen bylo podrobeno ultrazvukovému vyšetření v průběhu 18., 24., 28. a 34. týdne těhotenství (intenzivní skupina), zatímco 1419 žen v druhé skupině bylo vyšetřováno ultrazvukem jen v 18. měsíci těhotenství. Jediný výrazný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami byl o třetinu vyšší výskyt růstové retardace u intenzivní skupiny. Výsledky vedly autory k prohlášení, že „by bylo nanejvýš obezřetné používat omezit použití ultrazvuku jen na případy, u nich je to klinicky nezbytné.
Ironií tedy je, že zatímco použití ultrazvukového vyšetření je zdůvodňováno snahou detekovat růstovou retardaci, ono samo k ní vede.”
Ďalší príspevok o ultrazvuku je z http://www.rodina.cz/dotaz1176.htm:
16.6.2000 Elen Eldridge, 16 tyden tehotenstvi
Rada bych prispela do diskuze: Ctu predevsim zahranicni literaturu a vyhladavam informace na internetu a vice nez zazite nazory (jako napr. ze ultrazvuk je absolutne neskodny) me zajimaji podrobnosti o novych vyzkumech na toto i jine tema. Pro ty, kteri jsou schopni precist si literaturu v anglictine, doporucuji takove knihy jako je napr. kontraverzni “What Doctors Don’t Tell You”od Lynne McTaggart nebo na sebe navazujici “The Natural Way to Better Babies” a “The Natural Way to a Better Pragnancy” od autorskeho tymu Naish-Roberts (vsechny by mely byt objednatelne na www.amazon.com). Pro ostatni takove male rychle shrnuti:
Navykli jsme si pasivne vkladat zivoty do rukou lekaru a verit bez pochyb v “pokroky” mediciny. Bohuzel rada lekarskych postupu nebyla nikdy vazne overena jako ucinna a lekari je pouzivaji, protoze jim byli vyucovani ve skolach. Velmi malo lekaru se po opusteni skoly nadale aktivne vzdelava a informuje o novych poznatcich nebo jsou ochotni tyto prijmout a zmenit na jejich zakladech svoje postupy.
Medicina je business jako kazdy jiny. Lekari tedy napr. radeji predepisi 2 prohlidky nez jen jednu, test, ktery za ne “muze” provest stroj, radeji nez “zdlouhavou” prohlidku manualni nebo radeji 3 ultrazvukove testy radeji nez zadny (cimz se jim drive zaplati investice do pristroje a vyrobci ultrazvukovych pristroju se tesi vysokym zyskum z prodeje).
Ultrazvukovy pristroj byl vyvinut behem II.svet.valky na detekci nepratelskych ponorek, v 70.letech se zacal pouzivat v medicine na ruzne diagnosticke testy a pozdeji teprve v tehotenstvi.
Rada zen povazuje ultravuk za bezpecny, protoze “…jejich znama si ho take nechala udelat, ma z neho krasne obrazky roztomileho tvorecka a pozdeji se ji narodilo krasne zdrave miminko”. (To prece musim mit take! – Navic uz se pouziva vice nez deset let, to musi byt bezpecne!) Pripomina to trochu co se delo v USA v 50.letech s DES (diethylstilbestrol), zazracnym lekem proti potratum. Teprve v posledni dobe se zacinaji projevovat nejake nasledky (problemy rozmnozovaci a rakovina) techto drog u potomku matek, ktere ho tak nadsene uzivaly. Byl prece “prokazan” neskodny! Skutecnosti je, ze kazda zena, ktera podstoupi ultrazvukovy test, se ucastni jednohoz nejvetsiho laboratorniho experimentu v historii mediciny. Jak v USA, tak v Britanii povolily prislusne organy pouzivani ultrazvuku, aniz by provedly jakykoli dlouhodoby vyzkum, a lidovem nazoru je tedy zanesen jako neskodny.
Kazda tehotna zena (lepe jeste – zena pred tehotenstvim) by se mela vazne zamyslet nad otazkou, jak by postupovala v pripade, ze by zjistila, ze jeji nenarozene miminko by mohlo mit nejakou vadu. Rozhodla by se dejme tomu ve 24.tydnu tehotenstvi ukoncit nebo by se rozhodla detatko si nechat, at uz je jakekoli? Pokud by volila druhou moznost, pak je tedy zcela bezpredmetne podstupovat testy, ktere by ji pred takoveto rozhodnuti stavely.
Rada vyzkumu (viz napr. vyse doporucene knihy) svedci o tom, ze doposud se vedcum nepodarilo dokazat, ze by pouzivani ultrazvuku mohlo “zlepsit” vysledek tehotenstvi (vyznamne poruseny plod vetsinou do 40.tydne stejne neprezije, prave tak jako se neprijde na kazde “problematicke” miminko). Vysledky tedy byly shrnute tak, ze ultrazvuk by se mel pouzivat pouze v pripadech, kde je dolozeny predpoklad o komplikacich, ne aby se rodice presvedcili, ze jejich miminko “je v poradku” (nebo dokonce ze jejich miminko je holcicka!). Naopak nektere vyzkumy ukazuji, ze ultrazvuk s sebou nese rizika. Napr. vyzkum z Queen Charlotte’s & Chelsea nemocnice v Londyne ukazal, ze zeny, ktere podstoupily Doppleruv test, mely vyssi procento potratovosti, nez ty, ktere prijaly pouze zakladni peci. Pomer v tomto pripade byl 17:7 (The Lancet, 1992). Nove vyzkumy vlivu ultrazvuku na plod v ranem delikatnim stadiu vyvoje jsou jeste vice usvedcujici a ukazuji na nasledky v podobach poruchy mozku.
Napr. pri studii z Norsku (provedene v National Center for Foetal Medicine v Trondheimu) bylo sledovano 2000 novorozencu, a z tech, kteri prosli v ranem stadiu tehotenstvi ultrazvukem, bylo ve srovnani s ostatnimi detmi o 30% vice levaku (British Medical Journal, 1993). Kanadsti vedci zase sledovali 72 deti s problemy reci (opozdena rec) a zjistili, ze vetsina z nich byla vystavena v tehotenstvi ultrazvuku. Tento vysledek je obzvlast varovny vzato, ze vsechny z matek v tomto vyzkumu podstoupily v tehotenstvi pouze JEDEN ultrazvukovy test! (Canadian Medical Association Journal, 1993). Testy na zviratech ukazovaly na problemy neuromuscularni, ovlivnene emocni chovani, nizsi porodni vahu a nervove poruchy. (Ibid) Atd. atd.
Co je znamo a co ne: Vime, ze sonografie ma biologicke ucinky dvou druhu: teplo a kavitaci (tvoreni dutin/ bublin, ktere se stahuji a rozpinaji podle zvuku zvukovych vln). Take je zname, ze ultrazvuk zpusobuje narazove vlny (shock waves) v tekutine. Co ale zname neni, je, jestli se takhle chova v lidske tkani a v tomto pripade v plodove vode. A konecne neni jasne, jestli se tyto nasledky kumuluji, tedy jestli se zvysuji s vicerym opakovanim nebo s prodlouzenou dobou (jako je tomu napr. v pripade radiace). Toto by bylo velmi dulezite vedet nyni, kdyz lekari rutinne posilaji zeny na opakovane testy. Pri elektronickem monitorovani plodu, kdy se pri porodu sleduje tep srdce miminka, i kdyz jde o nizkou intenzitu ultrazvuku, je ultrazvuk namiren na jedno misto treba po dobu 24 hodin. Ve zname studii americka radiologistka Doreen Liebeskind vystavila bunky nizke davce ultrazvuku po dobu 30 sekund a po teto dobe byla schopna rozeznat zmeny v jejich vzhledu a pohyblivosti, v DNA, abnormality v rustu a chromozomech. Nektere z techto zmen se dokonce prenesly i na nasledujici generaci bunek. Tento test byl se stejnym vysledkem opakovan ve ctyrech nezavislych laboratorich. Dr. Liebeskind dale teoreticky vyvodila, ze tyto zmeny mohou mit znacny vliv pri vyvoji mozku, vliv na reflexy, IQ, schopnost koncentrovat se apod.. Ovlivnene mohou byt dalsi oblasti chovani, krevni bunky, imunita ditete a jeho geneticky “make-up”. (International Childbirth Education Association) Nektere vyzkumy take poukazuji na negativni nasledky ultrazvuku pro matky.
Vsechny prislusne americke vladni agentury (m.j. FDA, American Medical Association, Bureau of Radiological Health) vybizeji lekare, aby zastavili rutinni pouzivani ultrazvuku v tehotenstvi a aby se omezili pouze na vysetrovani mimoradnych pripadu (napr. pri necekanem krvaceni z pochvy). Tato vyzvu ovsem vetsina lekaru ignoruje. Tyto vyssi organy take oficialne priznaly, ze zatim nebyl proveden zadny vyzkum, na jehoz zaklade by se uziti ultrazvuku dalo pouzit za bezpecne.
Krome bezpecnosti je otazkou take presnost. Je sance, ze vysledek vaseho testu bude ukazovat na problem, ktery ve skutecnosti neexistuje, nebo ze neodhali problem existujici (zalezi napr. na stari techniky, zkusenosti obsluhujiciho personalu, delce jejich sluzeb atd.). V jedne studii vysledky ultrazvuku ukazovaly, ze 17% z testovanych plodu bylo male na svoje stari, pricemz ve skutecnosti to bylo pouze 6%, v jinem vyzkumu 3 100 vysledku testu v USA bylo 18 miminek chybne oznaceno za abnormalnich a 17 plodu s vadou bylo prehlednuto a dalsi vysledky vyzkumu ze Svycarska ukazaly, ze 2,4% zen (z 1000 testovanych) obdrzelo spatnou diagnozu. (Chybne vysledky jsou caste i u jinych druhu tehotenskych testu, tak pri AFP testu lekari pripousteji, ze napr. z 2000 matek bude 100 mit abnormalni vysledek AFP, ale pouze 1-2 maji skutecne abnormalni plod.)
Pri takto vysokych cislech omylu se opet vraci otazka, kolik z rodicu se v takovem pripade rozhodne pro nepotrebne ukonceni tehotenstvi. Pribehy maminek, ktere se malem rozhodly pro terminaci tehotenstvi, nakonec ale porodily zdrave dite, jsou v zahranicnim tisku bezne. Smutnejsi jsou ale pribehy o matkach, ktere se napr. v 6 mesici na zaklade ultrazvukoveho testu rozhodly tehotenstvi ukoncit a pri cisarskem rezu se objevilo plne zdrave dite, ktere dokonce 45 minut zilo.
Na zaklade techto (a jinych) vyzkumu ma tedy asi ultrazvuk smysl v nejakych krajnich pripadech nebo v pozdnim tehotenstvi pro detekci placenta praevia nebo aby se v teto doba zjistila poloha dvojcat.
PS: Omlouvam se za cestinu, pripadne chyby gramatiky, punktace a lexikonu. Tohle tema mi jde asi lip v anglictine.
Otázke ultrazvuku sa venuje aj slávny pôrodník Michel Odent v knihe Znovuzrozený porod z roku 1990:
“Nálezy zistené pomocou ultrazvukovej techniky, nech sú akokoľvek zaujímavé, bývajú pre väčšinu praktických účelov bezcenné. Je dôležité si uvedomiť, že v súčasnosti vôbec nevieme, do akej miery môže vystavenie organizmu pôsobeniu ultrazvuku, dokonca i na veľmi krátku dobu, nepriaznivo ovplyvniť matku – či plod.” Podľa neho “rutinné vyšetrenia počas tehotenstva vedú k väčšiemu počtu problémov, než koľko ich vyriešia.”
Aj podľa najslávnejšej českej pôrodnej asistentky, Ivany Konigsmarkovej, je vyšetrenie ultrazvukom sporným riešením. V knihe Hovory s porodní bábou autorky Jany Doležalovej vysvetľuje, prečo doktori tak často siahajú po ultrazvuku – nemajú také zručnosti ako pôrodné asistentky a to, čo vie pôrodná asistentka vyšetriť pohmatom, vie doktor zistiť len na monitore. Ultrazvuk je presný na zachytenie nejakej odchýlky od normy, je však nepresný na stanovenie diagnózy. Len veľmi skúsený lekár vie vydedukovať, aký problém ukazuje ultrazvuk. K tomu ultrazvuk odhaľuje len pár “porúch”. Príklad: ultrazvuk objaví, že dieťatko má s niečím problém. Mamička je automaticky postavená pred otázku či zabije vlastné dieťa, ktoré by sa narodilo s istou vadou, alebo či si ho nechá a v lepšom prípade sa nakoniec po ustráchanom tehotenstve narodí zdravé dieťatko, čo nie je vôbec vylúčené, keďže ultrazvuk je nepresný. Iná mamička chodí na ultrazvukové vyšetrenia, všetko je v poriadku a po narodení sa dieťatku vytvorí ešte horšia choroba, než ktorú ultrazvuk hľadal. Niektoré choroby sa objavia až v priebehu najbližších rokov. A čo spravíme s takými detičkami? Zabijeme ich za to, že sú choré? Našťastie narodené dieťatko je doslovne “za vodou” a jeho život má väčšiu hodnotu než kým bol “ukrytý” v mamičke.
Takisto dvojica autorov Jarmily a Jaroslava Prúchových v knihe Chudáci děti a jak je chránit opisujú ultrazvuk ako prístroj, ktorého vibrácie sú pre človeka škodlivé.
A neposledný článok je googlom preložený článok z angličtiny z oficiálnej svetovej stránky pôrodných asistentiek publikovaný v časopise pre pôrodné asistentky Midwifery Today: http://www.midwiferytoday.com/articles/ultrasoundrodgers.asp:

Otázky o prenatálnej ultrazvuk a alarmujúcemu nárastu autizmu

Caroline Rodgers

© 2006 Dnes pôrodníctvo, as Všetky práva vyhradené.

[ Poznámka redakcie: Tento článok sa prvýkrát objavil v pôrodnej asistentky Dnes Issue 80 ., zima 2006]

V máji 2006, údaje z Centra pre kontrolu chorôb (CDC) potvrdil to, čo príliš veľa rodičov a pedagógov už vedel: Výskyt autizmu je vysoká, čo je “naliehavou otázkou verejného zdravia,” tvrdí Dr José Cordero, riaditeľ CDC Národné centrum na vrodených vád a vývojovými postihnutiami. Iba 12 rokmi poruchy autistického spektra (PAS) bola taká vzácna, že k nej došlo iba v jednom z 10.000 narodených detí. (1) Dnes ASD, ktorá sa vyznačuje radom vzdelávacích a sociálnych postihnutím, teraz sa vyskytuje v jednom na 166 detí, odsek 2 )-bez známok stabilizáciu.

Prudký nárast autizmu presahuje v USA: Je to globálny fenomén, vyskytujúce sa v priemyselných krajinách po celom svete. Vo Veľkej Británii, učitelia hlási jeden z 86 základných škôl detí má osobitné potreby spojené s ASD. (3)

Príčina autizmu je připnul na všetko, od “citovo” vzdialených od matky (zdiskreditovaný) do vakcín, genetiky, poruchy imunitného systému, ochrany životného prostredia toxíny a infekcie matky. Dnes väčšina výskumníkov sa domnievajú, že autizmus je spôsobený komplexné súhry genetiky a životné prostredie spúšťače. Ďaleko jednoduchšie možnosť, stojí za vyšetrovanie je všadeprítomná použitie prenatálnej ultrazvuk, ktorý môže spôsobiť potenciálne nebezpečné tepelné účinky.

Lekári podieľajúce sa na prenatálnej starostlivosti majú dôvod byť znepokojení použitie ultrazvuku. Aj keď zástancovia poukazujú na to, že bol použitý ultrazvuk v pôrodníctve 50 rokov a na začiatku štúdie je uvedené, že bol bezpečný pre matku aj dieťa, dosť výskum zaplietol ju do vývojovými poruchami ospravedlniť vážnu pozornosť.

V roku 1982 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stretnutí pod záštitou Medzinárodnej asociácie radiačnej ochrany IRPA) a ďalších organizácií, medzinárodná skupina odborníkov uviedla, že “[t] tu je niekoľko často citovanej štúdie, ktoré tvrdia, ukazujú, že expozícia na ultrazvuku v maternice nespôsobuje žiadne výrazné abnormality u potomkov …. Avšak tieto štúdie kritizovaná z viacerých dôvodov, vrátane nedostatku kontroly populácie a / alebo nedostatočné veľkosti vzorky, a expozície po dobu hlavnej organogenézy, čo znehodnocuje ich závery …. “(4)

Predchádzajúce štúdie ukázali, že subtílny účinky neurologického poškodenia spojených s ultrazvukom boli ktorej sa zvýšeným výskytom v ľavom nestrannosť u chlapcov (ukazovateľ na mozgu problémy, keď nie je dedičná) a rečových meškania. (5) Potom v auguste 2006, Paska Rakic, stoličky Yale School of katedry medicíny je neurobiológie, oznámila výsledky štúdie, v ktorej sa tehotným myšiam podstúpili rôzne dĺžky ultrazvuku. (6) mozog potomkov preukázalo poškodenie v súlade sa to objavilo v mozgoch ľudí s autizmom. Výskum, financovaný Národným inštitútom neurologických neporiadkov a pohladiť, tiež zapletený ultrazvuku v vývojovými problémami u detí, ako je dyslexia, epilepsia, mentálna retardácia a schizofrénie, a ukázal, že poškodenie mozgových buniek sa zvyšuje s dlhšími expozíciami. (7)

Dr Rakic ​​štúdium, ktorý sa rozpísal o predchádzajúcom výskume s podobnými výsledkami v roku 2004 (8), je len jedným z mnohých pokusov na zvieratách i ľuďoch vykonané v priebehu rokov uvádzajú, že prenatálne ultrazvuk môže byť škodlivé pre deti. Zatiaľ čo niektoré otázky zostávajú nezodpovedané, na základe dostupných informácií, musia lekári vážne zvážiť možné dôsledky ako rutinné a diagnostické použitie ultrazvuku, rovnako ako elektronický fetálny srdcové monitory, ktoré nesmú byť neinvazívne, ani bezpečné. Ak tehotné ženy vedeli všetky fakty, by sa rozhodnúť vystaviť ich nenarodených detí na technológii, ktorá, aj napriek stále zavedené pozície v moderných obstetrics-má malý alebo žiadny osvedčený prínos?

Problémy so zvukom a tepla

Jednou z výziev, že ultrazvuk operátori sa stretávajú je vedenie snímača umiestneného cez časť plodu prevádzkovateľ sa snaží predstaviť. Keď plody odklon od prúdu vysoké frekvencie zvukových vĺn, môžu sa cítiť vibrácií, tepla alebo oboje. Ako FDA varoval v roku 2004, “ultrazvuk je forma energie, a dokonca aj na nízkej úrovni, laboratórne štúdie ukázali, že môže vyvolať fyzický účinok v tkanivách, ako sú nepríjemných vibrácií a zvýšením teploty.” (9) To je v súlade s výskumom vykonaným v roku 2001, v ktorom ultrazvukové snímače zamerané priamo na miniatúrne hydrofónu umiestnené v maternici ženy zaznamenaný zvuk “tak hlasno ako metra prichádza do stanice.” (10)

Nárast teploty tkaniva plodu, najmä preto, že nastávajúca matka nemôže ani cítiť, že to, nemusí zdať alarmujúce, ale zvýšenie teploty môže spôsobiť značné škody na vyvíjajúci sa plod v centrálnom nervovom systéme, v závislosti na výskume. (11) Cez druhov cicavcov, zvýšená matky alebo plodu telesnej teploty bolo preukázané, že mať za následok vrodených chýb v potomstve. (12) rozsiahly prehľad literatúry o materskej hypertermia v rade cicavcov zistili, že “centrálny nervový systém (CNS) vady Zdá sa, že najčastejším dôsledkom hypertermie u všetkých druhov, a smrť bunky alebo meškanie šírenie neuroblasts [embryonálnych buniek, ktoré sa vyvíjajú do nervových buniek] je pravdepodobne jedným z hlavných vysvetlenie týchto účinkov. “(13)

Prečo by neurologického vady u potkanov alebo iných cicavcov považoval za dôležité čaká ženy? Pretože, ako Cornell univerzitnú výskumníci ukázalo v roku 2001, vývoj mozgu prebieha rovnakým spôsobom, “naprieč mnohých druhov cicavcov, vrátane ľudských detí.” (14) Tím našiel “95 nervovej vývojové míľniky”, ktoré im pomohli určiť sled udalostí mozgu rastu v rôznom druhu. (15) Preto, ak opakované pokusy ukazujú, že zvýšené teplo spôsobené škody plodu ultrazvukom mozgu u potkanov a iných cicavcov, dá logicky predpokladať, že môžu poškodiť ľudské mozgy taky.

V skutočnosti, FDA a profesijné zdravotnícke združenia vieme, že prenatálne ultrazvuk môže byť nebezpečné pre človeka, čo je dôvod, prečo sa neustále varoval pred non-lekárske alebo “pamiatku” ultrazvuk portrétne ateliéry, ktoré sa vyskytli v centrách po celej krajine. (16 )

Riziká pre dieťa, sú potenciálne vyššia v obchodných podnikov v dôsledku vyššieho akustického výkonu potrebného pre snímky s vysokým rozlíšením a potenciálne dlho relácie ako technici lovu vhodných obrázkov, a zamestnanie ultrazvukových subjektov, ktoré môžu mať žiadne lekárske vzdelanie či zodpovedajúcu školenia. Tieto premenné spolu s faktormi, ako je kavitácia ods bublajúce účinok vyvolaný ultrazvukom, ktoré môžu poškodiť bunky) a na obrazovke bezpečnostných ukazovateľov, ktoré môžu byť nepresné koeficientom v rozmedzí od 2-6 (17), aby vplyv ultrazvuku neistá aj v odborných rukách. Sčítané a podčiarknuté, ak ultrazvuk môže zraniť deti, môže spôsobiť rovnakú škodu, či urobil pre rutinné, diagnostickým alebo účelom “zábavy”.

Zvýšené Materské Teploty spôsobiť vrodené chyby

Pochopenie toho, čo sa stane, keď plod je zvýšenie teploty, či už spôsobené vyvýšenine v materskej teplotu jadra alebo viac miestnym pôsobením ultrazvuku, je kľúčom k posilňujúci prenatálnej ultrazvukovej riziká. Jednotlivca telesná teplota sa mení v priebehu dňa v dôsledku rôznych faktorov, ako sú denných rytmov, hormonálne výkyvy a fyzickej námahe. Zatiaľ čo ľudia môžu mať až 1,5 ° F v každom smere, čo je považované za “normálne” telesná teplota, celkový priemer medzi ľuďmi je 98,6 ° F. nárast iba o 1,4 ° C až 100 ° C môže spôsobiť bolesti hlavy, bolesti tela a únava, dosť sa dostať jednotlivca uvoľnenie z práce. Teplota 107 ° F môže spôsobiť poškodenie mozgu alebo smrť.

Teplota jadra asi 98,6 ° C je dôležité, pretože to je bod, v ktorom veľa dôležitých enzýmov reakcie. Teplota má vplyv na skutočný tvar proteínov, ktoré vytvárajú enzýmy, a nesprávne tvarované bielkoviny sú schopní robiť svoju prácu správne. Ako faktory, ako je množstvo tepla, alebo trvanie expozície zvýšenie, enzymatické reakcie menej účinné, než oni sú trvale inaktivovaná, nemôže správne fungovať, aj keď sa teplota vráti do normálu. (18)

Pretože teplota je dôležitá pre správne enzymatických reakcií, telo má vstavaný metód regulovať vnútornú teplotu. Napríklad, keď je príliš nízka, tras zahrieva ju až, keď je príliš vysoká, potenie knôty mimo teplo. Zo zrejmých dôvodov nemožno plodov nie je ochladiť potením. Avšak, oni majú inú obranu proti zvýšeniu teplôt:. Každá bunka obsahuje niečo ako tepelného šoku (HS) bielkoviny, ktoré sa dočasne zastaví tvorbu enzýmov, kedy teploty dosahujú nebezpečne vysokej úrovne (19)

Komplikuje problém je skutočnosť, že ultrazvuk zahrieva kosti v inej miere, ako svalov, mäkkých tkanív alebo plodovej vody. (20) Ďalej, ako kosti vápenatět, absorbujú viac tepla a udržať. V priebehu tretieho trimestra, môže dieťa lebka zahriať 50 krát rýchlejší ako jeho okolitého tkaniva (21), podriaďovať časti mozgu, ktoré sú tesne pri hlave k druhotné tepla, ktoré môže pokračovať po ultrazvukovou skúšku uzavrela.

Zvýšenej teploty, ktoré by mohli len dočasne ovplyvniť matka môže mať devastujúce účinky na vyvíjajúce sa embryo. 1998 článok v lekárskom časopise Cell stresu a dopingových hlásil, že “reakcia HS je indukovaný v skorom embryonálnom živote, ale nedokáže ochrániť pred poškodením embryá v určitých fázach vývoja.” Autori poznamenal: “S aktiváciou odpovede HS, je normálne syntézu proteínov pozastavuje … ale prežitie je dosiahnuť na úkor normálneho vývoja.” (22)

Autizmus, genetika a Dve štúdie

Čo zvýšená telesná teplota má čo robiť s autizmom? Genetici sa snaží rozlúsknuť tajomstvo DNA, ktoré stoja za ASD. Nedávno vedci spojené dve mutácie rovnakého génu X chromozóme s autizmom v dvoch nespojených rodín, aj keď nie je ešte pochopiť, v akej fáze sa tieto gény boli poškodené. (23) Vzhľadom k tomu, súrodenec a dvojlôžkových štúdie preukázali vyšší výskyt autizmu u detí v rodinách s jedným autistickými dieťaťom, genetici Očakáva sa, že nájsť dedičné faktory, ale aj cez milióny dolárov investovaných v hľadaní, nie je jasné vysvetlenie naznačuje, že ASD je dedičná. Možno, že vedci potrebujú nehľadajte nič iné, než u tepelných účinkov ultrazvuku pre mnoho odpovedí.

Ak prenatálnej ultrazvuk je zodpovedná za niektoré prípady autizmu, to dá rozum, že ak jedno z dvojčiat bol autista, iný by je vysoká pravdepodobnosť, že budú postihnuté, pretože obe by boli vystavené ultrazvuku v rovnakom čase. V oboch identických dvojčiat a bratskej by jedno z dvojčiat byť zasiahnuté než iné, ak on alebo ona sa stalo, aby sa hlavný nápor tepla či zvukové vlny. V prípade bratrských dvojčiat, pretože muži autistického štrajku medzi tromi až päťkrát častejšie ako ženy, pohlavie dvojičiek tiež mohol robiť rozdiel vo výsledku.

2002 štúdia ukázala, že jednoducho byť dvojča podstatne zvýšiť pravdepodobnosť autizmu, čo twinningu rizikovým faktorom. (24) Mohlo by to väčšie dvojča rizikový faktor má čo robiť s praxou dáva matkám s viacpočetného tehotenstva ultrazvuky viac ako tí, čaká jedno narodenia ? bez toho, aby prehliadal úlohu genetika môže hrať s autizmom, možný vplyv prenatálneho ultrazvukového vyšetrenia si zasluhuje veľkú pozornosť.

Ultrazvukové upozornenia bez povšimnutia

Myšlienka, že prenatálne ultrazvuk môže byť nebezpečná, nie je nová. Už bolo spomenuté 1982 správy WHO vo svojich súhrnných “účinky ultrazvuku na biologické systémy,” uviedol, že “… štúdie na zvieratách ukazujú, že neurologické, správanie, vývojové, imunologické, hematologické zmeny a znížená hmotnosť plodu môže nastať po expozícii na ultrazvuk.” ( 25)

O dva roky neskôr, keď National Institutes of Health (NIH) zorganizovala konferenciu zhodnotí riziká ultrazvukových sa uvádza, že pri vrodenej chyby došlo, akustický výkon bol obvykle dostatočne vysoká, aby spôsobiť značné teplo. (26). Hoci od tej doby NIH uviedol, že správa “už nevnímajú … ako vodítko pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti,” fakty sa nemení.

Aj napriek zisteniu týchto dvoch významných vedeckých stretnutí v roku 1993 FDA schválil osemnásobné zvýšenie potenciálneho akustického výkonu ultrazvukového zariadenia (27), čo výrazne zvyšuje možnosť katastrofálnymi výsledky tehotenstva spôsobené prehriatím. Môže skutočnosť, že toto zvýšenie v prípadných tepelných účinkov sa stali v rovnakom období zvýšil výskyt autizmu takmer 60-krát byť iba náhodná?

Vírivky, parné kabíny, sauny a Materské horúčky

Ak vinník je teplo, potom to, čo o iných situáciách, v ktorých teplo dopady tehotenstva? 2003 s názvom Štúdia “Správa tepla na embryách a plody” v časopise International Journal of hypertermia štátov, “hypertermia v tehotenstve môže spôsobiť smrť, potrat embrya , spomalenie rastu a vývojové chyby. “(28) sa ďalej uvádza, že” zvýšenie materskej telesnej teploty o 2 stupne Celzia [3.6 stupňov Fahrenheita] po dobu najmenej 24 hodín počas horúčky môže spôsobiť celý rad vývojových chýb. “(29) Správa upozornila, že potrebné údaje pre vyvodenie záverov na expozičných časov menej ako 24 hodín chýbala (30), nechať otvorenú možnosť, že zvýšené teploty matky na kratšie obdobie môžu nepriaznivo ovplyvniť plod.

Štúdia uvádza v časopise Journal of American Medical Association ods JAMA ) zistil, že “ženy, ktoré používajú vírivky alebo sauny počas tehotenstva tváre až strojnásobiť riziko nesie detí sa spina bifida alebo mozgovými defekty.” (31). Horúcej vane a vane predstavujú väčšie nebezpečenstvo než iné tepelné terapie, ako sú sauny a parné kabíny, pretože ponorenie do vody prekazí tela pokus osviežiť prostredníctvom potu, v veľa rovnaký cesta plody nemôže uniknúť zvýšenej teploty v maternici.

To všetko dohromady vytvára skutočnosť, že teplo, či už spôsobené zvýšenou teplotou materskej alebo ultrazvukového snímača, ktorý zostal na jednom mieste príliš dlho, je možné nastaviť na zmeny pohybu poškodenie v vyvíjajúce sa dieťa. Pomocou zdravý rozum, prečo by si niekto myslí, že prieniku na kontinuálny hladký vývoj plodu, ktorý sa po milióny rokov dokončila svoju prácu bez pomoci, bude bez následkov?

Vakcína a Thimerosal Diskusia

Cez dlhodobé dôkaz, že ultrazvuk prinúti tepelné účinky, a že tepelné účinky môže poškodiť vývoj mozgu plodu, príčina autizmu zostala tak prchavé pre výskumných pracovníkov, že mnoho spoločností s autizmom používajú kúsok skladačky ako súčasť ich loga. Zvlášť mätúce je skutočnosť, že ASD trápi aj deti s vysokými príjmami a vzdelaných rodín, ktoré majú najlepšie pôrodnícka starostlivosť o peniaze sa dá kúpiť. Prečo by sa ženy, ktorí sa ich prenatálne vitamíny, dodržiavať zdravú stravu, zdržal fajčenie alebo pitie a navštevoval všetky pravidelne plánovanej návštevy prenatálnej rodiť deti s hlbokým neurologicky založené problémy?

Niektorí veria, že detské vakcíny, najprv k dispozícii len tým, ktorí si mohli dovoliť im spôsobiť autizmus. Mnohé vakcíny obsahoval Thimerosal, na báze ortuti konzervačné látky, ktorý bol myšlienka mať neurotoxické kumulatívny účinok na deti, najmä preto, že počet detských vakcín vzrástol v rovnakom období v rokoch prevalencia zvýšenej autizmu. Avšak, po dôkladnom preskúmaní v roku 1999, FDA nenašla žiadne dôkazy o poškodení v užívaní Thimerosal v detských vakcín. (32)

Napriek týmto zistením, že v tom istom roku FDA, NIH, CDC, zdroje v zdravotníctve a služby správa (HRSA) a American Academy of Pediatrics (AAP) spolu vyzval výrobcov očkovacích látok na zníženie alebo odstránenie Thimerosal v detských vakcín. (33) Farmaceutické firmy vyhovel, a nakoniec znížila detskú Thimerosal expozíciu o 98% (34).

Zaujímavé je, že nielen že autizmus sadzby nedokážu znížiť, ale naďalej rástli. ASD nárast je medzi 10 až 17 percent ročne, v závislosti na Autism Society of America (35), čo naznačuje, že Thimerosal nie je na vine.

Thimerosal nebolo jedinou oblasťou záujmu v vakcínou proti autizmu diskusie. Mnoho ľudí verilo, že korelácia existuje medzi tromi vakcínou MMR (mumps, osýpky a rubeola) a ASD. Avšak, veľké, retrospektívnu epidemiologické štúdie viac ako 30.000 deťom v Japonsku v rokoch 1988 a 1996 zistil, že autizmus sadzba naďalej stúpať potom, čo bola vakcína stiahnutá. (36) Tieto výsledky boli nič iné ako na výsledku štúdie uverejnenej v roku 1999 The Lancet , ktorý ukázal, žiadny zodpovedajúci skok v autizmom vo Veľkej Británii po zavedení MMR vakcíny (37).

Štúdia z roku 2001 publikoval v JAMA skúmanie Kalifornia autizmom a MMR očkovanie ceny povedal, že výsledky sa “ani naznačovať spojenie medzi MMR imunizácie medzi mladými ľuďmi a zvýšenie výskytu autizmu.” (38) Hoci obavy o očkovaní a vystavení účinku ortuti by nemala byť odvolaný , dôkazy k dnešnému dňu nie je zapliesť buď jeden ako hlavný faktor pri výbuchu ASD prípadov.

Globálne epidémie autizmu

Štatistika o zvýšenie celosvetovej autizmu medzi vyspelé krajiny ukázať, že sa objavila v niekoľkých posledných desaťročiach cez veľmi odlišných prostredí a kultúr. Čo krajín a regiónov so stravou klímy a expozíciu známych toxínov, ako rôznorodý ako USA, Japonsko, Škandinávia, Austrália, India a Spojené kráľovstvo majú spoločné? žiadny spoločný faktor v odvetviach vodného hospodárstva, vzduch, miestne pesticídov, strave, alebo dokonca stavebné materiály a oblečenie môže vysvetliť vznik a neúprosný nárastu tohto závažného, ​​život dlhý psychomotorického vývoja poruchy.

Aké všetky priemyselné krajiny sa majú v obyčajný je zatiaľ pokoj všadeprítomné zmeny v pôrodníckej starostlivosti: Všetky z nich využíva bežné prenatálnej ultrazvuk u tehotných žien.

V krajinách s znárodneného zdravotníctva, kde sú takmer všetky tehotné ženy vystavené na ultrazvuk, že autizmus sadzby sú dokonca vyššie ako v USA, kde v dôsledku rozdielov v príjmoch a zdravotného poistenia, asi 30 percent tehotných žien zatiaľ podstúpiť ultrazvukovom vyšetrení.

Zmeny v ultrazvuku

Pri zvažovaní prvé štúdie, ktoré naznačujú, že prenatálne ultrazvuk je bezpečný, musí byť jedným z faktorov v spôsobe, v ktorom technológie a jej aplikácie sa neustále zmenili a ako to zmenilo možné vystavenie nenarodených detí. Okrem obrovského nárastu povoleného akustického výkonu na začiatku 1990, tieto zmeny dosiahol v oblasti prenatálnej ultrazvuk rizikovejších ako inokedy:

 • Počet ultrazvukové vyšetrenie vykonaných počas každého tehotenstva vzrástol, pričom ženy často dostane dva alebo viac skenovanie aj pri slabom rizikových situáciách. (39) Ženy v “rizikových” situácií, môže získať oveľa viac skeny, čo paradoxne môže zvýšiť ich riziko.
 • Rozsah času v rámci embrya alebo plodu vývoj, kedy sa robí ultrazvukové vyšetrenie rozšírila veľmi skoro v prvom trimestri a pokračuje do tretieho trimestra, a to až do pôrodu. Fetálneho srdca monitory, ktoré sa používajú pred dodaním, niekedy celé hodiny, u ktorých nebolo preukázané zníženie neurologické problémy a môže zvyšovať. (40)
 • Vývoj vaginálnej sondy, ktorá umiestni lúč zvuku oveľa bližšie k embryu alebo plodu, môže dať vyššie riziko.
 • Použitie ultrazvuku Doppler, ktorý sa používa k štúdiu prietok krvi alebo na sledovanie dieťaťa srdce, sa zvýšil. Podľa 2006 Cochrane Database systematických Recenzie, “rutina Doppler ultrazvuk v tehotenstve nemá zdravotné výhody pre ženy alebo deti, a môže urobiť nejakú škodu.” (41)

Vrodené chyby čoraz bežnejšie

Dr Rakic ​​výskumný tím, už citovaný v tomto článku pre jeho nedávnej štúdie o myšiach mozgov a ultrazvuk, zdôraznil, že “sonda sa konala státie až 35 minút, čo znamená, že v podstate celý mozog plodu myš by bola neustále vystavená ultrazvuk 35 minút … v ostrom kontraste k dĺžke a objemu ľudského mozgu plodu vystavený ultrazvukom, ktoré obvykle nie sú prodleva na danom objeme tkaniva po dobu dlhšiu ako jednu minútu. “(42) Je to vynikajúce miesto, čo je stojí za to pokračovať.

Jeden z najpopulárnejších bez lekárskeho využitia ultrazvuku, ktoré môžu rozšíriť lekársky uvedenej relácie, je na určenie pohlavia dieťaťa. Môže to mať pripojenie k nárastu vrodených vád so zapojením genitálie a močových ciest? marca desaťhalierniky hovorí, že tieto typy vrodených vád ovplyvniť “toľko ako 1 z 10 detí,” a dodal, že “konkrétne príčiny väčšiny z týchto podmienok nie je známy.” (43)

Po tejto línii myslenia, zvážte, čo ostatné časti tela sú kontrolovaná ultrazvukových techník, ako je napríklad srdce, keď sa vyskytnú vážne nedostatky vzrástol takmer o 250 percent medzi rokmi 1989 a 1996 (44) Zoznam nevysvetliteľných vrodených vád nie je krátky jeden, a vo svetle toho, čo sa objavuje o prenatálnom ultrazvuku by vedci sa znovu pozrieť na všetkých posledných trendov, rovnako ako mätúce 30% nárast predčasných pôrodov od roku 1981, teraz ovplyvňuje jeden v každých osem detí (45), s mnohými ukazuje následné neurologické poškodenia (46).

Hoci mnohí tvrdia, že ultrazvukové prínosy prevažujú nad rizikami, toto tvrdenie nemá oporu a veľa dôkazy o opaku. Rozsiahle randomizovanej štúdie 15,151 tehotných žien, ktoré vykonáva skupina RADIUS študijné zistil, že s nízkym rizikom prípadoch vysoko rizikových podskupín a dokonca aj v prípade viacnásobného tehotenstva alebo závažné odchýlky, využitie ultrazvuku neviedlo k zlepšeniu výsledku v o tehotenstve. (47) argument, že ultrazvuk je buď upokojujúce k rodičom, alebo zabezpečia včas príležitosť na lepenie bledne tvárou v tvár možným rizikám, ktoré sa objavujú ako nové dáta k dispozícii. Rodičia a lekári nemusia byť schopní ľahko odvrátiť od tohto okna na maternici a obnoviť tradičné postupy v pôrodníctve a pôrodníctva. Avšak, s znepokojujúce trend v autizmom a iným rovnako znepokojujúce, nevysvetliteľných narodenia súvisiace trendy, to nemá zmysel, aby slepo využívajú technológiu, ktorá nie je spoľahlivo bezpečné pre nenarodené deti.

Caroline Rodgers

Poznámka editora: Prečítajte si viac o ultrazvuku na našich webových stránkach:

Referencie:

 1. “Národný Autizmus Liečebný plán pre dokonalosť v úvahe” žiadosť na prezidenta Spojených štátov. www.petitiononline.com / natpidea / petition.html . Prístupné 23 Sep 2006.
 2. “Ako časté sú poruchy autistického spektra (ASD)?” Centra pre kontrolu chorôb a prevenciu. www.cdc.gov / ncbddd / autizmus / asd_common.htm týždeň Prístupné 23 Sep 2006.
 3. “Autizmus v školách? Kríza alebo výzva” Národná autistické spoločnosti. www.nas.org.uk/nas/jsp/polopoly.jsp?d=160&a=3464 . Prístupné 23 Sep 2006.
 4. “Medzinárodný program chemickej bezpečnosti. Environmental Health Criteria 22. Ultrazvuk.” 1982. Organizácia Spojených národov pre životné prostredie, Medzinárodnej organizácie práce a Medzinárodnej asociácie pre ochranu pred žiarením. www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc22.htm . Sprístupnili 22. mája 2006.
 5. Keiler, H., et al. 2001. . Sinistrality-strana-účinok prenatálnej Sonografia: porovnávacie štúdie o mladých mužov epidemiológie 12 (6): 618-23; Campbell, JD, et al. 1993. Case-kontrolovaná štúdia prenatálnej ultrasonografia expozície u detí s oneskoreným reči. Môže Med doc J 149: 10, 1435-1440.
 6. “Ultrazvuk môže ovplyvniť vývoj mozgu.” Pravda von otázky. www.truthout.org/issues_06/080806HA.shtml . Sprístupňovali 25 Sep 2006.
 7. Tamtiež.
 8. Ang, ES, Jr, et al. 2006. Prenatálnej pôsobenia ultrazvukových vĺn dôsledky migrácie neurónov u myší. PNAS 103 (34):. 12903-10 www.pnas.org/cgi/content/abstract/103/34/12903?maxtoshow . Zobrazená 11. august 2006.
 9. Rados, Carol. 2004. FDA varuje pred ultrazvukom “albumu pre uloženie obrazov”. FDA spotrebiteľský časopis . www.fda.gov/fdac/features/2004/104_images.html. Prístupné 11 Sep 2005.
 10. Samuel, Eugenie. 2001. Plody počuje ultrazvukové vyšetrenie. New Scientist . www.newscientist.com/article/dn1639-fetuses-can-hear-ultrasound-examinations-.html . Sprístupnili 11. mája 2006.
 11. Miller, SV, et al. 2002. Hyperthermic teratogenita, termálne dávky a diagnostické ultrazvukové vyšetrenie v tehotenstve:. Dôsledky nové normy pre kúrenie tkaniva Int J Hypertermia 18 (5): 361-84.
 12. Tamtiež.
 13. Graham, Jr, M., MJ a MJ Edwards Edwards. 1998. Teratogénne aktualizácia:. Gestačný Účinky materskej hypertermie Vzhľadom k horúčkovitých ochoreniach a výsledných vzorov chýb u ľudí Teratologická 58: 209-21.
 14. Clancy, B., RB Darlington a BL Finlay. 2001. Preklady vývojový čas medzi druhmi cicavcov. neurovedy 105 (1): 7-17.
 15. Tamtiež.
 16. Pozri odsek 9 vyššie.
 17. Pozri poznámku 13 vyššie.
 18. Wilson, DE 2004. “Telo funkcie závisí na telesnej teplote.” V Wilsonova teploty syndróm, reverzibilné Nízka teplota problém . eBook. www.wilsonsthyroidsyndrome.com/eBook/Chapters/02Temp.cfm . Sprístupňovali 19 Sep 2006.
 19. “Ako enzýmy pracujú.” Biotopics . www.biotopics.co.uk / ostatné / enzyme.html . Sprístupňovali 19 Sep 2006.
 20. “Ultrazvuk Postup: Fyzikálne efekty a výskumu.” narodenia . www.birth.com.au/class.asp?class=6610&page=5 . Zobrazená 23. Sept 2006.
 21. Barnett, SB “Can diagnostický ultrazvuk tepla tkaniva a spôsobiť biologické účinky?” V SB Barnett a G. Kossoff, eds.. 1998. Bezpečnosť diagnostický ultrazvuk . Carnforth, Veľká Británia: Parthenon Publishing.
 22. Edwards, MJ 1998. Apoptóza, tepelného šoku odpoveď, hypertermia, vrodené chyby, choroby a rakovina. Tam, kde sú časté odkazy? chaperony Mobilné Stres 3 (4): 213-20.
 23. Klauck, SM, et al. 2006. Mutácie v géne pre ribozomálnu proteín RPL10 navrhnúť novú modulačné choroby mechanizmus pre autizmus. Mol psychiatrie . vopred online publikácie 29. augusta 2006. doi: 10.1038/sj.mp.4001883.
 24. Betancur, C., M. Leboyer a C. Gillberg. 2002. Týždeň vzrástla miera dvojčiat v postihnutých súrodeneckých dvojíc s autizmom Am J Hum Genet 70: 1381-1383.
 25. Pozri poznámku 4 vyššie.
 26. “Diagnostický ultrazvuk Imaging v tehotenstve.” National Institutes of Health Consensus Statement Online. 5 (1): 1-16.
 27. Pozri poznámku 16 vyššie.
 28. Edwards, MJ, RD Saunders a K. Shiota. 2003. Vplyv tepla na embryách a plody. Int J hypertermie týždeň 19 (3): 295-324.
 29. Tamtiež.
 30. Tamtiež.
 31. Milunsky, A., et al. 1992. Materská pôsobením tepla a defekty neurálnej trubice. JAMA 268 (7): 882-85.
 32. “Thimerosal v očkovaní.” US Food and Drug Administration. www.fda.gov / cber / Vakcína / thimerosal.htm . Sprístupňovali 21 Sep 2006.
 33. Tamtiež.
 34. “Thimerosal a vakcíny.” Centra pre kontrolu chorôb týždeň www.cdc.gov / Nip / vacsafe / týka / Thimerosal / Otázky-thimerosal.htm # 3 týždeň Sprístupňovali 27 Sep 2006.
 35. “Fakty a štatistiky.” Autizmus Society of America. www.autism-society.org/site/PageServer?pagename=FactsStats . Sprístupňovali 21 Sep 2006.
 36. Honda, H., Y. Shimizu a M. Rutter. 2005. Žiadny vplyv MMR odstúpenie od zmluvy na výskyt autizmu: celkový populačný štúdie. J Detská psychiatria Psychol 46 (6): 572-79.
 37. Taylor, B, et al. 1999. Autizmus a osýpkam, mumpsu a rubeole: bez epidemiologické dôkazy o príčinnej súvislosti. Lancet 353 (9169): 2026-29.
 38. Pozemky, L., SJ kladivo a NJ Smith. 2001. Časové trendy v autizmu a očkovanie MMR Pokrytie v Kalifornii. JAMA 285 (22): 1183-85 týždeň
 39. Stephens, MB 2000. Americké Rodinné Najdôležitejšie pre lekára konferencie: väčšina tehotných žien Chcete Prenatálna ultrazvuk. Am Fam lekár (62) 12: 2665.
 40. Wagner, M. a MG Wagner. 1994. dbať na rodné stroj , 1. vydanie. Francúzsku je les, Austrália: James Bennett Pty Ltd
 41. Bricker, L., a JP Neilson. 2006. “Rutinné Doppler ultrazvuk v tehotenstve.” Spolupráca Cochrane 3. www.cochrane.org/reviews/en/ab001450.html . Prístupné 23 Sep 2006.
 42. Smith, M. 2006. “Ultrazvuk ovplyvňuje rozvoj myšieho mozgu.” Medpage dnes. www.medpagetoday.com/Radiology/GeneralRadiology/tb/3882 . Zobrazená 13. august 2006.
 43. “Pohlavné a močové cesty vady.” Marca desetník. www.marchofdimes.com/printableArticles/4439_1215.asp . Zobrazená 27. august 2006.
 44. “Zdravá od začiatku.” 1999. Pew dobročinné (Environmental Health Komisie). www.pewtrusts.com / pdf / hhs_healthy_from_start.pdf. Sprístupňovali 25 Sep 2006.
 45. Behrman, RE, a AB Stith, eds.. 2006. Predčasný pôrod: príčiny, následky a prevencia . Washington, DC: National Academies Press. http://newton.nap.edu/catalog/11622.html. Prístupné 20 Sep 2006.
 46. “Nový výskum poskytuje kľúč k prevencii poškodenia mozgu predčasne narodených detí.” 2006. Zdravotnícke noviny dnes. www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=28786 . Sprístupňovali 25 Sep 2006.
 47. Ewigman, BG, et al. 1993. Vplyv prenatálnej ultrazvuková skríningu na perinatálnej výsledky. N Engl J Med 329 (12) :821-27.

PS: Viem, že zvedavosť je veľká a je ťažké si odoprieť nazrieť do tajného sveta nenarodeného dieťatka. Ale to, že rastie uložené v matke má istý význam. Doprajme mu súkromie, ktoré si zaslúži. Doprajme mu pokoj. Neohrozujme ho ultrazvukom – dajme mu šancu. Ono nám to vráti ;o)